ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਚਾਬੀ Bullet

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਚਾਬੀ Bullet ਦੀ ਫੜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ__

ਉਹ ਮਰਜਾਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਗਈ__:/
 
Top