ਰਖਿਆ Bullet

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰਖਿਆ Bullet ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨੀ __

Kurta ਪਜਾਮਾ ਸਾਡਾ Desi ਬਾਣਾ ਨੀ __;)Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top