Bulla Ki Jaana Maen Kaun- Baba Bulleh Shah

Da Tiwana

Inspector Sa'ab ;)
Bulla, ki jaana maen kaun.
Na maen moman vich maseetaan,
Na maen vich kufar diyan reetaan,
Na maen paakaan vich paleetaan,
Na maen moosa na pharaun.
Bulla, ki jaana maen kaun.

Na maen andar ved kitaabaan,
Na vich bhangaan na sharaabaan,
Na vich rindaan masat kharaabaan,
Na vich jaagan na vich saun.
Bulla, ki jaana maen kaun.

Na vich shaadi na ghamnaaki,
Na maen vich paleeti paaki.
Na maen aabi na maen khaaki
Na maen aatish na maen paun.
Bulla, ki jaana maen kaun.

Na maen arabi na lahori,
Na maen hindi shehar nagauri,
Na hindu na turak peshawri
Na maen rehnda vich nadaun.
Bulla, ki jaana maen kaun.

Na maen bhed mazhab da paaya
Ne maen aadam havva jaaya,
Na maen apna naam dharaaya
Na vich baitthan na vich bhaun.
Bulla, ki jaana maen kaun.


Avval aakhir aap nu jaana,
Na koi dooja hor pehchaana.
Maethon hor na koi siyaana
Bulla shauh khadda hai kaun.
Bulla, ki jaana maen kaun.
 

reshmi_mutiyar

LITTLE KITTEN
Bulla, ki jaana maen kaun.

Na maen moman vich maseetaan,
Na maen vich kufar diyan reetaan,
Na maen paakaan vich paleetaan,
Na maen moosa na pharaun.
Bulla, ki jaana maen kaun.
Na maen andar ved kitaabaan,
Na vich bhangaan na sharaabaan,
Na vich rindaan masat kharaabaan,
Na vich jaagan na vich saun.
Bulla, ki jaana maen kaun.
Na vich shaadi na ghamnaaki,
Na maen vich paleeti paaki.
Na maen aabi na maen khaaki
Na maen aatish na maen paun.
Bulla, ki jaana maen kaun.
Na maen arabi na lahori,
Na maen hindi shehar nagauri,
Na hindu na turak peshawri
Na maen rehnda vich nadaun.
Bulla, ki jaana maen kaun.
Na maen bhed mazhab da paaya
Ne maen aadam havva jaaya,
Na maen apna naam dharaaya
Na vich baitthan na vich bhaun.
Bulla, ki jaana maen kaun.

Avval aakhir aap nu jaana,
Na koi dooja hor pehchaana.
Maethon hor na koi siyaana
Bulla shauh khadda hai kaun.
Bulla, ki jaana maen kaun.
wah wah,, bohut sohni kalam kadhi aa tusi baba bulle shah ji di,,,,,,,,thnx 4 sharing dear
 
Top