Bhaag Dhanno Bhaag meri izzat ka swaal hai

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
acid_picdump_44.jpgBasanti: Bhaag Dhanno bhag, aaj teri Basanti ki izzat ka sawal hai.

Dhanno: Tujhe apni padi hai. Meri soch jiske peeche Gabbar ke 10 ghorey pade hain 
Top