ਕੁੜੀ & bf

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ bf ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ :
“ਜਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ, ਚੂਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਏ
ਮੂੰਡਾ: ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦੇ ਚੂਹਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੁੜੀ: ਕੜਿੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਨੀ
ਮੁੰਡਾ : ਓ ਯਾਰ , ਕੜਿੱਕੀ ਫੜ ਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੂੜੀ: ਜਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੀ,ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਆਂ
ਮੁੰਡਾ : ਚਲ ਗੁਆਢੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਾ.ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ
ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ
ਜਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੜਿੱਕੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆਈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਖਤਮ ਆ
ਮੂੰਡਾ, ਚਲ ਬਰੈਡ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਓਸੇ ਤੇ ਘੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ
ਕੁੜੀ: ਜਾਨੂੰ ਬਰੈਡ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀ ਤੇ ਘਿਉ ਵੀ ਖਤਮ ਆਂ
ਮੁੰਡਾ : ਓ ਚਲ ਆਲੂ ਹੀ ਕੜਿੱਕੀ ‘ਚ ਫਸਾ ਦੇ,
ਚੂਹਾ ਆ ਜੂ ਆਪੇ ਕੁੜੀ: ਜਾਨੂੰ ਆਲੂ ਵੀ ਖਤਮ ਆਂ
ਮੂੰਡਾ : ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੜਿੱਕੀ ਥੋਡੇ ਘਰ ਨੀ, ਰੋਟੀ, ਆਟਾ,
ਬਰੈਡ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਆਲੂ ਥੋਡੇ ਖਤਮ ਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚੂਹਾ ਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਛਣਕਣਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ।।।।। ????????????????????????
 
Top