ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਖਰੀ Beauty ਏ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਖਰੀ Beauty ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦੀ ਬੜੀ Cutie ਏ__

ੳਹਦੇ ਰਾਂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਏਹੀ ਸਾਡੀ Duty ਏ__;)


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top