ਤੂੰ Apple Di ਫੈਨ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ Apple Di ਫੈਨ Kudde ਕਰੇਂ Shaunk ਤੂੰ Poore ਦਿਲ De__

ਸਾਡੇ 3310 Di ਗੱਲ Kardean ਦੀ Battery ਹਿੱਲ ਜੇ__
 
Top