Agar khush hai woh meri ankho mein ashk dekh kar

Top