ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ

RaviSandhu

SandhuBoyz.c0m
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ
ਨਵੀਂ ਵਸਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਾ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ

ਕਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਧਰ ਕੇ ਨੀਂ
ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਕੋਲੋ ਡਰ ਕੇ ਨੀਂ
ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਦਫਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ
ਨਵੀਂ ਵਸਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਾ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦ ਖਿਆਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ
ਨੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਗਲਪਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ
ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਖਿੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਮਲਾ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ
ਨਵੀਂ ਵਸਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਾ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ

ਕਰ ਤੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਮਾਨ' ਦੀ
ਲਾ ਤੀ ਹੋਣੀ ਝਾਂਜਰ ਮੁੰਦਰੀ ਗਾਨੀ 'ਸੋਨੇ' ਦੀ
ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁੱਲੇ ਪਾ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ
ਨਵੀਂ ਵਸਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਾ ਗਈ ਹੋਵੇਂਗੀ
 
Top