ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਰੱਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ..

"ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਰੱਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ..
ਏਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਸਜਣਾ.....
ਬਸ ਰੌਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀ ਵਿਕਦੇ ..
ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਜਣਾ"............
 

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
"ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਰੱਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ..
ਏਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਸਜਣਾ.....
ਬਸ ਰੌਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀ ਵਿਕਦੇ ..
ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਜਣਾ"............

lao g main taan paa layee adat hassan di hahahahhahahahahhaha.......... :haha :lol2 :hi5 :mean :wa :gig :coolrofl :giggle :)) :frolic :yj
 
Top