ਰੱਬ

ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ,
ਬੰਦਾ ਇਕੋ ਦਰ ਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ,
ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾ ਕਿਸਮਤ ਹੈ,
ਇੱਜਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਚ ਮਜਾ ਬਡ਼ਾ,
ਦਿਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ,
ਕਿਸੇ ਤੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਮੋਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,
ਰੱਬ ਵੱਲੋ ਹੀ ਸਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਏ.....
 

tejy2213

Elite
vehla reh ke nasheyaa de vich pe janda,
Gabbru putt kamm karda rahe ta changa hai

Kise to mangna "Debi" maut barabar hai
Rabb vallo he sarda rahe ta changa hai
 
Top