ਮੈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾ

ਮੈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਦੇ ਸਕਇਆ ਮੈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾ ਦਾ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਅਵਾਜ ਨਾ ਦੇ ਸਕਇਆ ਤੇ ਮੈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾ ਉਹਨਾ ਗੀਤਾ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਇਆ ਯਾ ਕਸੁਰ ਦੁਨਿਆ ਦਾ ਸੀ ਯਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਦਸਤੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ
:(
 
i m lyrics & good poet also i want good singer which one sing my song plz help me & support & thks for comment plz help me yaar
 
Top