Lyrics ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ..||

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੀਆਂ,
ਹੋਵਣ ਕਤਲ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ..
ਲੋਕੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇਂ,
ਬਣਕੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ..
ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ,
ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ..||

ਪੰਜ-ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ,
ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ..
ਓਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਨਾਂ ਕੀ,
ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇਂ ਵਪਾਰੀ..
ਕੁਰਸੀ ਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ,
ਏਹੋ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇ ਸਤਾਂਦੀ..
ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ,
ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ..||

ਲਿਆ ਪੱਟ ਜਵਾਨੀਂ ਨੂੰ,
ਨਸ਼ਿਆਂ-ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਦਾਂ..
ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਕਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ,
ਗਿੱਜ ਗਏ ਪੀਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ..
ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਤਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ,
ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤਾਣੀਂ ਖਾਂਦੀ..
ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ,
ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ..||

ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ,
ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ..
ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਰ ਜੀ,
ਨਾਂ ਕੋਈ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਵੇ..
ਇਹ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ,
ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਲਿਆਂਦੀ..
ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ,
ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ..||

ਏ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇਂ ਬਈ,
ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਖਿਡਾਰੀ..
ਕਈ ਬੁਜਦਿਲ ਬੰਦੇ ਜੀ,
ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ..
ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ,
ਧਰਤੀ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀ..
ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ,
ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ..||
 
Top