ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ.... ਨਜ਼ਰ

Pardeep

๑۩۩๑┼●ℛŐŶ
ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ....
ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੁਆਰੀਏ ਨੀ਼ ੧੧
ਸਾਂਭ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ....
ਜਾਦੂਗਰਨੀਏ ਤੇ ਟੂਣੇਹਾਰੀਏ ਨੀ ੧੧
ਸੂਹੇ ਕਪੜੇ ਸੱਜਰਾ ਰੂਪ ਤੇਰਾ....
ਸੁਣ ਦੀ ਕਿਉ ਨੀ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ ਨੀ ੧੧
ਜਾਨ ਦੇਈਏ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਣ ਤੇਰੀ....
ਮੁੱਲ ਹੁਸਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਰੀਏ ਨੀ ੧੧
 
Top