ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ਼ਾਤਲ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ਼ਾਤਲ
ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਵਿਚਲੇ
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਾਸ਼
ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਸਲ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਘਰ
ਕਿਊ ਕੇ
ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਿ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ
ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀ
ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀ
ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ
ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪਨਪ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ
ਜਿਨਾਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਤੇ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਜਮ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਵਕਤ ਵਾਲੇ ਨਿਮਾਜੀ
ਦੇ ਘਰ
ਏਹੀ ਫਰਕ ਹੈ
ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰਾਂ
ਤੇ
ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ
— ਅਮਨ ਪੀ੍ਤ
 
Top