Shabad ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਰਿਆ

♚ ƤムƝƘムĴ ♚

Prime VIP
Staff member
ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥
ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੧॥
ਕਰਿ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥
ਕਰਿ ਡੰਡਉਤ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥੧॥ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥
ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਹਿ ਸਿਰਿ ਡੰਡਾ ਹੇ ॥੨॥
ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੇ ॥੩॥
ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੪॥੮॥੨੨॥੬੦॥੧੭੧॥

(ਕਾਮਿ=ਕਾਮ ਨਾਲ, ਨਗਰੁ=ਸਰੀਰ-ਨਗਰ, ਸਾਧੂ=ਗੁਰੂ, ਖੰਡਲ=
ਟੋਟੇ,ਅੰਸ਼, ਖੰਡਾ=ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਬਿ=ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ,
ਮੰਡਲ=ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਮੰਡਾ=ਸਜਾਇਆ, ਅੰਜੁਲੀ=ਬੁੱਕ,ਹੱਥ
ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ, ਪੁੰਨੁ=ਭਲਾਈ, ਭਲਾ ਕੰਮ, ਡੰਡਉਤ=ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ
ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪਰਨਾਣ, ਸਾਕਤ=ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਚਲਹਿ=
ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਮਕਾਲੁ=ਮੌਤ, ਭਵ=ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ, ਸੋਭ=ਸੋਭਾ,
ਖੰਡ=ਹਿੱਸਾ, ਮਸਕੀਨ=ਆਜਿਜ਼, ਆਧਾਰੁ=ਆਸਰਾ, ਮੰਡਾ=
ਮਿਲਦਾ)
 
Top