ਮੋਤ ਦਾ ਕਿ ਹੈਂ ੳਹ ਤੇ ਮਰ੍...

rAJ06412

Well-known member
ਮੋਤ ਦਾ ਕਿ ਹੈਂ ੳਹ ਤੇ ਮਰ੍ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈਂ,

ਹੁੰਦੀ ਜਿਦੰਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਬਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ..!!
 

Similar threads

Top