ਐ ਜਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਆਣ...

rAJ06412

Well-known member
ਐ ਜਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਆਣ ਦਗਾ ਦਿਤਾ,

ਮਨ ਮਰਿਆ, ਜਿਸ਼ਮ ਜਿੰਦਾਂ ਲਾਸ਼, ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾੜ ਮੁਕਾ ਦਿਤਾ।।
 

Similar threads

Top