ਇਕ ਸੱਚ ਆਹ ਵੀ...

Rayone

Bad Boy With Good Heart
ਇਕ ਸੱਚ ਆਹ ਵੀ .....
ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂਮ ਹੈ ..
..
ਪਰ ਜਦੋਂ ....????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਚ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ..
ਉਏ ਘੂਸਿਆ ...
.
ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਂਹ 20 ਚੋਂ 18 ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ 😁😁😁😁
 
Top