ਰੱਬਾ ਕਰ ਦੇ ਮੱਦਦ ਘਰ..

rAJ06412

Well-known member
ਰੱਬਾ੍ ਕਰ ਦੇ ਮੱਦਦ ਘਰ ਬੱਚ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ,

ਜਿਥੇ ਜਮੇ੍ ਪਲੇ੍ ਛੜਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ੲੇ ਬਸੇਰਾ...!!
 
Top