ਗਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ

BaBBu

Prime VIP
ਜੇ ਐਨਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦੇ ਜਾ ਜੈਹਰ ਮੈਨੂੰ,,
ਜਦ ਉੱਡ ਗਈ ਰਾਖ ਮੇਰੀ ਿਸਵਿਆਂ ਚੋਂ
ਸ਼ਾਿੲਦ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ,​
 
Top