ਚੜਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
ਚੜਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ , ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਬੜਾ ਰੜਕਦਾ....###
 
Top