ਕੋਈ ਖਾਸ

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਏ
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏ
ਜਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ
ਜਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ
ਸੋਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਰੱਖਾਗੇ..
 
Top