ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ

BaBBu

Prime VIP
ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ ।
ਫੜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਦੇ ਨੱਸਦੇ ।

ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਐਨਾ ਖਿੱਚੋ ;
ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੱਸਦੇ ਕੱਸਦੇ ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ;
ਸਾਰੇ ਫਟ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੱਸਦੇ ਘੱਸਦੇ ।

ਕਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੂੰ ਘੱਲਿਆ ਚਮਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ;
ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਖ ਉਖੜ ਗਏ ਨੇ ਵੱਸਦੇ ਰੱਸਦੇ ।

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੀ ;
ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਟਾਰੀ ਪਾਵੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ;
ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡੱਸਦੇ ਡੱਸਦੇ ।
 
Top