ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖਾਂ

BaBBu

Prime VIP
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ।
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਿਜਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ।

ਸੁਕਰਾਤ ਪੀਤਾ ਹੋਣੈਂ ਕੇਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ;
ਨਿੱਤ ਜ਼ਹਿਰ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਅਣਚਾਹਿਆਂ ਮੈਂ ਚੱਖਾਂ ।

ਜੇ ਪੋਟੇ ਘਸ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ;
ਬਹੁਤ ਔਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੱਥਾਂ ।

ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਣੀਆਂ ਸੀ ਰਾਹਵਾਂ ;
ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਹੋ ਜਾਵਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ।

ਕਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਅੰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ;
ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਂਭੀ ਤੇਰੇ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ।

ਇਉਂ ਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਸੀ ਆਈਆਂ ਬੂਟੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ;
ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿੰਝ ਸੀ ਬਚਣਾ ਮੇਰੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ।
 
Top