ਯਾਰੀ

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
ਚਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲੇ ਕੈਮ ਸਰਦਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ........
 
Top