ਸਾਹ

ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉਲਝਾਂ ਨਾ ਦੇਵੀ ਤਾਣੀ ਅਸੀ ਸੁੱਲਝਾਂ ਚੱਲੇ ਆ।
ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਚੱਲੇ ਆ।


ਕੰਗ

ਲੇਖਕ ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ(ਗੈਰੀ)
 
Top