ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ

BaBBu

Prime VIP
ਭਾਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨਿੱਖੜੀਆਂ ਜੋ,
ਸਭ ਤਿੰਞਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ।
ਐਸਾ ਫਾਹਿਆ ਕੰਤ-ਪਿਆਰੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ ।
ਐਸਾ ਲੋਰ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਇਆ,
ਮੁੜ ਕੇ ਰੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਈ :-
ਛੱਡ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ,
ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜੀਆਂ ।
 
Top