ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਾਂਵੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ

BaBBu

Prime VIP
ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਾਂਵੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ,
ਕਮਾਲ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭੀ ਤੁਮਹੇਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ।

ਮੈਂ ਬੇਪਨਾਹ ਅੰਧੇਰੋਂ ਕੋ ਸੁਬਹ ਕੈਸੇ ਕਹੂੰ,
ਮੈਂ ਇਨ ਨਜ਼ਾਰੋਂ ਕਾ ਅੰਧਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਹੀਂ ।

ਤੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਹੈ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਯਤ ਕੀ ਤਰਹ,
ਤੂ ਏਕ ਜ਼ਲੀਲ ਸੀ ਗਾਲੀ ਸੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨਹੀਂ ।

ਤੁਮਹੀਂ ਸੇ ਪਯਾਰ ਜਤਾਏਂ ਤੁਮਹੀਂ ਕੋ ਖਾ ਜਾਯੇਂ,
ਅਦੀਬ ਯੋਂ ਤੋ ਸਿਯਾਸੀ ਹੈਂ ਪਰ ਕਮੀਨ ਨਹੀਂ ।

ਤੁਝੇ ਕਸਮ ਹੈ ਖੁਦੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹਲਾਕ ਨ ਕਰ,
ਤੂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ।

ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਆਯੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਯਹਾਂ,
ਯੇ ਮੁਲਕ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਾਯਕ ਤੋ ਹੈ, ਹਸੀਨ ਨਹੀਂ ।

ਜ਼ਰਾ-ਸਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੋਂ ਮੇਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰੋ,
ਤੁਮਹਾਰੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਕਾਲਰ ਹੋ, ਆਸਤੀਨ ਨਹੀਂ ।
 
Top