ਬੋਲ ਜਵਾਨ

BaBBu

Prime VIP
ਬੋਲ ਜਵਾਨ
ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਇਨਸਾਨ

ਸਾਰੇ ਇਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਏ
ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕੌਣ ਪਰਾਏ ?
ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਬੋਲ ਜਵਾਨ
ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਇਨਸਾਨ

ਸਾਂਝੇ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਸਤਾਰੇ ।
ਸਭ ਤੇ ਚਮਕਣ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ।
ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ
ਬੋਲ ਜਵਾਨ
ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ।

ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਰਲ ਮਿਲ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ
ਬਣ ਬਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਡੇਰੇ
ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਕਾਠੀ ਪਾਣ ?
ਬੋਲ ਜਵਾਨ-
ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ।
 
Top