ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੜਦਾ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ

BaBBu

Prime VIP
ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੜਦਾ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ।
ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਿਆਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਹੈ ਛਾ ਜਾਂਦਾ,
ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾ ਆਹਵਾਂ ਨਾਲ ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦ ਹੂੰਝੋ,
ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ।

ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੁਟ ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਸਾਈ ਰੱਖ,
ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ।

ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਂ ਸੋਹਣਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਕਰ ਕੇ,
ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਐਵੇਂ ਮਸਤ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ।
 
Top