ਭੁਲ ਗਏ

BaBBu

Prime VIP
ਜਦ ਆਪ ਅਪਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ, ਇਕਰਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ।
ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਭੀ ਭੂਤ ਲੱਥਾ, ਪਯਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ।

ਦੌਲਤ ਕੀ ਲੱਭੀ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੈ ਦਿਸਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਅਪਨੇ ਪਛਾਨਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ।

ਮੇਰੀ ਡਰੌਣੀ ਸ਼ਕਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ,
ਓਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ?

ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕੀ ਪਈ ?
ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾ ਲਏ ਦਾਤਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ।

ਧੰਨ ਭਾਗ, ਚੋਵਾਂ ਤੇਲ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਸੀਸ ਤੇ,
ਅਜ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ।

ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਓਸ ਦਾ ਜਿਸ ਪਲ ਤੇ ਜਿਸ ਘੜੀ,
ਘਰ ਬਾਰ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ।

ਕਯੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਗਾਲ ? ਜੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ,
ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ?

ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਮੌਜ, ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੇ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਓਹ ਇਨਕਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ।

ਐਸਾ ਵਟਾਯਾ ਭੇਸ ਮੈਂ ਮੰਗਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ,
ਓਹਨਾਂ ਜਹੇ ਚਾਲਾਕ ਭੀ ਇਕ ਵਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ।

ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਪਯਾਰਿਓ, ਮਾਨੋ, ਏ ਸਮਝ ਲੌ,
ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਯਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭੁਲ ਗਏ ।

'ਸੁਥਰਾ' ਜੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕਮਾਲ ਦੀ,
ਰਸ, ਯਮਕ, ਅਲੰਕਾਰ, ਚਮਤਕਾਰ, ਭੁਲ ਗਏ ।
 
Top