ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਅਵਾਜ

ਉਹਨੂੰ ਧੌਖੇਬਾਜ ਲਿਖਾ , ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਲਿਖਾ।
ਮੇਰੀ ਮੁਹੋਬਤ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਲਿਖਾ, ਜਾ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਏ ਅਗਾਜ ਲਿਖਾ।
ਦੂਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਜਾ ਰੂਹ ਨੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਭਰੀ ਪ੍ਰਵਾਜ ਲਿਖਾ,
ਪੰਛੀ ਲੰਬੀਆ ਉਡਾਰੀਆ ਦਾ, ਜਾ ਗਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਚ' ਅਜਾਦ ਲਿਖਾ।
ਸਾਲਾ ਬੱਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਲਾਇਆ "ਗਗਨ" ਨੂੰ,
ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਲਿਖਾ , ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਅਵਾਜ ਲਿਖਾ,


ਲ਼ੇਖਕ ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ(ਗੈਰੀ)
9478993346
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
KARAN ਦੇੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ - Zaildar Pargat Singh Punjabi Poetry 2
Und3rgr0und J4tt1 ਮੌਤ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Punjabi Poetry 2
→ ✰ Dead . UnP ✰ ← ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ Punjabi Poetry 1
GöLdie $idhu ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਫ਼ਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, Punjabi Poetry 0
GöLdie $idhu ਮੈਨੂੰ ਲਗਦੈ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ Punjabi Poetry 0
GöLdie $idhu ਰਾਤੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਣਾ ਆਇਆ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਜਗਾਇਆ। Punjabi Poetry 4
BaBBu ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਓਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਲਿਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੈਨੂੰ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਬਦੋ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਤੀਕਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ Punjabi Poetry 0
B ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਖਤਾ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਬਣਦੀ ਦੇ ਸਜਾ ਮੈਨੂੰ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਵੇਖੋ ਨੀ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਮੇਂ ਛਲ ਗਿਆ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਪੱਤੀਆਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨ&#2 Punjabi Poetry 0
BaBBu ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੜਾ ਇਸ਼ਕ ਅਵੱਲ ਦਾ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੁੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਈ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹੜਾ ਤੂੰ ਝਬ ਲਿਆਵੀਂ ਵੇ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਗਈ ਗਵਾਤੀ ਮੈਂ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਂਦਾ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਅਵੱਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਆਪ ਲੱਦ ਗਏ ਮੈਂ ਵਿਚ ਕੀ ਤਕਸੀਰ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਇਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਛਾਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਵਦਾ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਵੀ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵੇ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਈ ਸੁਲਗਾ ਰਹੀ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਹਿਆ ਲੋਕਾਂ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਲਟਕ ਦੇਸ ਦੀ ਸਦਾ ਹੈ ਲਟਕ ਮੈਨੂੰ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਓਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਣ ਦਰਕਾਰ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਵੇਖੋ ਨੀ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਮੇਂ ਛਲ ਗਿਆ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਪੱਤੀਆਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨ&#2 Punjabi Poetry 0
BaBBu ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੜਾ ਇਸ਼ਕ ਅਵੱਲ ਦਾ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੁੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਈ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹੜਾ ਤੂੰ ਝਬ ਲਿਆਵੀਂ ਵੇ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਗਈ ਗਵਾਤੀ ਮੈਂ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਂਦਾ Punjabi Poetry 0
BaBBu ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਅਵੱਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ Punjabi Poetry 0
Similar threads


Top