ਅਜ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਤੁੱਠਾ

BaBBu

Prime VIP
ਅਜ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਤੁੱਠਾ, ਸਭ ਡਿਠਾ ਸਾਈਂ ਸਾਈਂ ।
ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢਾਂ ਕੀ ਪਾਈਂ ।
ਬੂੰਦੋਂ ਸਾਗਰ ਨੂਰ ਬਨਾਇਆ, ਸਿਰ ਪਾ ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹੀ ।
ਫ਼ਕਰ ਅਜੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਵਿਛੁੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦਾਈਂ ।
 
Top