ਕਿਰਸਾਨਾ

BaBBu

Prime VIP
ਜਾਗ ਕਿਰਸਾਨਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੁਟ ਵੇ
ਕਹਿਣਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੁੰਜੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਵੇ
ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰਾ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਲ ਓ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ…

ਚੰਡ ਚੰਡ ਥੱਕਿਆ ਤੂੰ ਹਲਾਂ ਦੇ ਫਾਲੇ ਵੇ
ਨਪ ਨਪ ਹੱਥੀ ਪਾ ਲਏ ਹੱਥੀਂ ਤੂੰ ਛਾਲੇ ਵੇ
ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਕਾਲ ਓ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ…

ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਜੋ ਬੱਲੇ ਵੇ
ਤੇਰੀ ਹੀ ਚਰਬੀ ਪਈ ਓਸ ਵਿਚ ਢੱਲੇ ਵੇ
ਚਾਨਣਾ ਜੇ ਲੋੜੇਂ ਏਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਲ ਓ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ…

ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਚੋੜਿਆ ਸੀ ਖ਼ੂਨ ਤੇਰਾ ਵੰਡ ਨੇ
ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੇ
ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਉਬਾਲ ਓ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ…

ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾੜ ਕੇ
ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਕੇ
ਖ਼ੂਨੀ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਵਰਾਛਾਂ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਓ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ…

ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮਦ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੇ
ਨਾਚ ਛਣਕਾਰ ਫਿਰਨ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਵੇ
ਸੁਕੀਆਂ ਨਘੋਰਦਾ ਤੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਓ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ…

ਐਟਮਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਕੰਬੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਵੇ
ਯਰਕ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਧਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਵੇ
ਕਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹਿਕ ਵਿਚੋਂ ਉਠਣਾ ਭੁਚਾਲ ਓ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ…
 
Top