ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ

BaBBu

Prime VIP
ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਰੋ,
ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਜਾਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਸੁੱਤੇ,
ਅਸੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ,
ਗੱਲਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਡੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਪੈਰ ਪਕੜਨੇ ਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੁੰਮ ਲਈਏ,
ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਲੁੱਛਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂ ਉੱਤੇ,
ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਠਾਂ ਉਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੁਸਾਡੜਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਏ,
ਤੁਸੀਂ ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮਿਲੋ ਕੱਲੇ,
ਉਸੀਂ ਮਜਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਖੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਗੁਆ ਬੈਠੇ,
ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਲੋਕ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕਮਲਾ,
ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਰਲਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਫਿਰਾਕ ਦੀ ਸਾੜਿਆ ਏ,
ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੂੰਦ ਦੇ ਹੈ,
ਅੱਗੋਂ ਘਤਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਸ ਦੇ ਹੋ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਫਾਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਦੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਸਾਨੂੰ,
ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖ ਵਿਗੱਸਦੇ ਹੋ ।
 
Top