ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕੜਛੇ

BaBBu

Prime VIP
ਕਿਸੇ ਰੱਜ ਪੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੱਖ ਡਿੱਠੀ,
ਐਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ।

ਬਿਨਾ ਘਾਲ ਲੋਕੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ,
ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ।

ਦੂਤੀ ਊਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਤ ਹੋਏ ਚੰਗੇ,
ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਾਂ, ਬੁਰੇ ਅੰਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ।

ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ,
ਸਦਕਾ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋ ਗਏ।

ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਲੀ ਬੂੰਦ ਨਾਹੀਂ,
ਖ਼ਾਲੀ ਗ਼ੈਰਾਂ ਲਈ ਜਾਮ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ।

ਮੁਜਰੇ ਆਮ ਹੋਏ ਖ਼ਾਸ ਆਮ ਤਾਈਂ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ।

ਪੱਲੇ ਸਬਰ ਨਾ ਸਿਦਕ ਸੰਤੋਖ ਰਹਿਆ,
ਗੈਰ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ।

ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਭਟਕਣਾ ਬੱਸ,
ਹਿੱਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਐਸ਼-ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ।

ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ,
ਵਕਫ਼ ਅਸਾਂ ਲਈ ਗਾਲ੍ਹ ਦੁਸ਼ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ।

ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਿੰਦ ਬੇਦੋਸੜੀ ਲਈ ਵੇਖੋ,
ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿਰ ਸਾਰੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਏ ।
 
Top