ਸੱਜਣ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹੀ

BaBBu

Prime VIP
ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਾਵਣ ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ
ਦੂਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਟਾਂ ਮਿਣਦੇ
ਆਈ ਬੱਦਲੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ
ਕੋਇਲ ਬੋਲੀ ਬਿਰਹਾ ਜਾਲੀ
ਦਿਲ ਦਾ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ
ਉਡਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਜਰਾ ਖਾਲੀ
ਨੈਣ ਭਰੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਨਿਰਾਸਾ
ਬਦਲੀ ਨਾ ਬਰਸੀ
ਸੱਜਣ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹੀ
ਸੱਜਣ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹੀ

ਖੇਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਾਅ ਬਾਹਲਾ
ਡਿਗ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਅਥਰਾ ਕਾਹਲਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ
ਖੋਹਲਣ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਲਾ
ਲੱਖਾਂ ਗਿਣਦੇ ਮਿਣਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ
ਇਹ ਬੇ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਲਾ
ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਦੀ ਬਸ ਵੇਖੀ
ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ
ਸੱਜਣ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹੀ
ਸੱਜਣ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹੀ
 
Top