ਇਕ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨੀ

BaBBu

Prime VIP
ਇਕ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨੀ
ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨੀ

ਇਕ ਵੰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨੀ
ਦੂਜੇ ਬਿਸੀਅਰ ਨੈਣ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨੀ
ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਡੰਗ ਚਲਾਇਆ ਨੀ
ਇਕ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨੀ
ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨੀ

ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨੀ
ਮੇਰਾ ਫੁਟਦਾ ਜੋਬਨ ਚਰਦਾ ਨੀ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾਇਆ ਨੀ
ਇਕ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨੀ
ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨੀ

ਵੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਚਿਲਕਣ ਨੀ
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਏ ਤਿਲਕਣ ਨੀ
ਉਹਨੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਜਾਦੂ ਪਾਇਆ ਨੀ
ਇਕ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨੀ
ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨੀ

ਪਾ ਵੰਗਾਂ ਲਾਹ ਕਲੀਰੇ ਨੀ
ਤੂੰ 'ਨੂਰਪੁਰੀ' ਦੀਏ ਹੀਰੇ ਨੀ
ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਗ ਹੈ ਲਾਇਆ ਨੀ
ਇਕ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨੀ
ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨੀ
 
Top