ਬਦਲਾ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸੀ, ਮਿਨਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾ&

BaBBu

Prime VIP
ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਲਾਲ ਮੇਰੇ, ਕੈਹਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਗੱਲਾਂ ਕੋਟ ਉਸਾਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਗਏ ਪਿਛੋਂ ਮਲੋਂ ਤਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਕੋਹੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਨੂਰ ਮੇਰੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਠੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਜਣ ਕਾਲਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਗਏ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤਾਈਂ ਜਗਾ ਜੇਹੜੇ, ਗਏ ਖੋਲ ਮਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ, ਖਾਲੀ ਅਰਜੀਆਂ ਲਿਖਕੇ ਘੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਵੈਰੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਚਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲੈਹਣ ਨਾ ਖੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਘਰ ਘਰ ਵੈਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਣ ਡੂੰਘੇ, ਫਿਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਝੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਮੇਰੇ ਬਾਂਕਿਆਂ ਜੇਡੜੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਫਾਂਸੀ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਖਸਾਂ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤੜੀ ਹਾਂ, ਕਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੇਹੜਾ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੰਡਿਉਂ ਬਾਝ ਭੀ ਜੱਗ ਉਤੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਅਨੀਤੀਆਂ ਢੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕਸੈਣਾ ਤੋਂ ਰੈਹਮ ਭਾਲੋ, ਹੋਣ ਖ਼ੂਨ ਪੀ ਪੀ ਜੇਹੜੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਐਪਰ ਦਿਸਦੀ ਚਾਲ ਅਵੱਲੜੀ ਏਹ, ਰੋਵਾਂ ਪਾਸ ਕੇਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਮਿਲੀ ਰਮਜ਼ ਯਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਉਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਟੁੱਟੀ ਚਰਖੇ ਦੀ ਗੁੱਝ ਆ ਐਨ ਮੌਕੇ, ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਬਨੌਣ ਨੂੰ ਘੱਲੀਆਂ ਵੇ ।
'ਹਿੰਦਸੇਵਕਾ' ਪਾਲਣਾ ਪਰਣ ਔਖਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਵੇ ।

ਬਚਨ ਆਪਦੇ ਸੱਤ ਨੇ ਸੱਤ ਮਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ।
ਬਦਲਾ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸੀ, ਮਿਨਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਸ ਸਯਾਦ ਹੋਣਾ ।
ਕਰ ਦੇਖੀਆਂ ਕੁਲ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ।
ਲਾਹੋ ਸਿਰ ਫਰੰਗੀ ਦਾ 'ਹਿੰਦਸੇਵਕ', ਸਿਧਾ ਉਂਞ ਨਹੀਂ ਨਾਮਰਾਦ ਹੋਣਾ ।
 

D_Bhullar

Bhullarz
Re: ਬਦਲਾ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸੀ, ਮਿਨਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰ&#26

ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
 
Top