ਆਇਆ ਗ਼ਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਣੇ ਲਈ

BaBBu

Prime VIP
ਆਹਾ ਮਾਸ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆਇਆ ਗ਼ਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਣੇ ਲਈ ।
ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਮਥੇ, ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਾਵਣੇ ਲਈ ।
ਛਡ ਰੀਤ ਬੈਹ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾਵਣੇ ਦੀ, ਹੱਥ ਸੂਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਖਾਵਣੇ ਲਈ ।
ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਖੋਹ ਕੇ ਜਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਵਣੇ ਲਈ ।
ਬਿਨਾਂ ਜੂਝਿਆਂ ਮਿਲਨ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ, ਔਣਾ ਰਾਸ ਬਿਨ ਤੇਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਏ ।
ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇੜ੍ਹੇ, ਜੀਊਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਸ ਜਹਾਨ ਕੀ ਏ ।

ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਗ਼ਦਰ ਸ਼ੇਰ ਆਖਰ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲੀਤਾ ।
ਛਡ ਰਾਹ ਢਿਲਾ ਹਿੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਰਸਤਾ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਕਰ ਅਖਤਯਾਰ ਲੀਤਾ ।
ਜੜਾਂ ਰਾਜ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਲਈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਫੜ ਤੇਜ਼ ਕਟਾਰ ਲੀਤਾ ।
ਨਿਕਲ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਵਾਂਗ ਸੂਰਮੇ ਦੇ, ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਫਰੰਗ ਵੰਗਾਰ ਲੀਤਾ ।
ਦੁਨੀਆਂ ਕੰਬਦੀ ਏ ਗ਼ਦਰ ਨਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕੋਈ ਬਲਵਾਨ ਕੀ ਏ ।
ਕੂਚ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੌਂਹੇ ਏਸ ਖੜ੍ਹਨਾ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਏ ।
 
Top