ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਾਝੋਂ

BaBBu

Prime VIP
ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਥਕ ਗਏ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਮੁਲਕ ਅਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਿਤਾ ਅਜੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ।
ਤਖਤੋਂ ਡਿਗ ਜ਼ਿਮੀਂ ਤੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਭੀ ਠੀਕ ਮਿਜਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਸਬ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਪਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਸੁੰਦਰ ਮੁਲਕ ਅਸਾਡਾ ਸਾਗਰ, ਐਪਰ ਰੇਲ ਜਹਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਕੁਲੀ ਕੁਲੀ ਆਖੇ ਜਗ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਰ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਖਾਨ ਰਾਇ ਸਬ ਦੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕ ਭੀ ਪਿਰਥੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਯਾਰ ਫਰੰਗੀ, ਖੁਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਪਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਝੂਠੇ ਅਹਿਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਤੇ, ਇਕ ਭੀ ਕੀਤਾ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਭੁਖੇ ਮਰਨ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜਾਂ, ਏਸ ਮੱਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਮਰ ਗਈ ਕੌਮ ਨਾ ਜਾਗੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਧੀਰਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫਰੰਗੀ ਪਾਸੋਂ, ਡਰ ਦੇ ਬਨ ਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਸਦਕੇ ਜਾਨ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਪਿਯਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਵਤਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਸਾਡਾ ਯਾਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਨੱਕ ਨਕੇਲ ਪੁਵਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ।
ਇਸ ਬਦਜਾਤ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਸਿਰ, ਭੰਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ।
ਖ਼ਲਕਤ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਸਦਾ ਠਾਠੋ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਬੜੀ ਕੌਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰਾ, ਇਸ ਜੈਸਾ ਕਮਤ੍ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ।
'ਪਰੀਤਮ' ਬਾਝ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਕੋਈ, ਦਿਸਦਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ।
 
Top