ਪੀਲੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੂਰਜ ਬੈਠਾ ਹੈ

BaBBu

Prime VIP
ਪੀਲੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੂਰਜ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੈਸਾ ਚਿਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤਰਬੂਜ਼ੀ ਡੋਰਿਆਂ ਵਿਚ,
ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿੱਸਾ ਹੈ।

ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਲਾਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ 'ਚੋਂ,
ਕਿਸ ਨੇ ਭਰਿਆ ਵਰਕਾ ਸੁੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧੁੱਪ -ਕਪਾਹੀ, ਧਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਨੀਲ ਗਗਨ,
ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡ-ਸਕੇਪ ਇਹ ਡਾਢ੍ਹਾ ਜਚਿਆ ਹੈ।

ਗੱਡੀ ਜਦ ਵੀ 'ਸ਼ਾਮ-ਚੁਰਾਸੀ' ਹੈ ਰੁਕਦੀ,
ਪਿੰਡ ਪਰਾਇਆ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਗਲੀ, ਕਮਾਲਪੁਰੇ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਘਰ,
ਖ਼ਾਕਾਨਸ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡੇਰਾ ਹੈ।
 
Top