ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ, ਜਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ

BaBBu

Prime VIP
ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ, ਜਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ।
'ਜਗਤਾਰ' ਉਹ ਕਬੂਲਣ ਕੀਕੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇਰਾ।

ਕੈਫ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹਿਨੈਂ, ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ,
ਘਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ।

ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐ ਹਿਯਾਤੀ ! ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਿਆ ਮਕਾਮ ਤੇਰਾ ।

ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਲਬਾਸ ਪਾਵੇ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗਾ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਇਹ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ।

ਚਿੜੀਆਂ ਫੜੇਂ ਤੇ ਰੰਗੇਂ, ਫਿਰ ਪਰ ਕਤਰ ਕੇ ਛੱਡੇਂ,
ਅਜਕਲ੍ਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਆਮ ਤੇਰਾ ।

ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ,
ਉਜੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਜਗਤਾਰ' ਨਾਮ ਤੇਰਾ ।
 
Top