ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਡ ਕੇ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਆਏ

BaBBu

Prime VIP
ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਡ ਕੇ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਆਏ।
ਮੇਰੀ ਬੀਤੀ ਗਾਥਾ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ।

ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਕਿਸ ਘਰ ਦਾ।
ਅਜਨਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਅਪਣਾ ਦਰ ਖੜਕਾਏ।

ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਵਾ ਜੰਗਲ ਲਹਿਰਾਏ ।

ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਅਪਣਾ ਚਿਹਰਾ,
ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ।

ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋਈ ਭੇਤ ਨਾ ਛੁਪ ਸਕਿਆ,
ਜਿਸ ਦੇ ਐਬ ਤੇ ਭੇਤ ਬੜੇ 'ਜਗਤਾਰ' ਛੁਪਾਏ।
 
Top