ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

BaBBu

Prime VIP
ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ,
ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਘਬਰਾਇਆ ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤਕਿਆ
ਹੁਲੀਆ ਅਜਬ ਬਣਾਇਆ ।
ਅਰਥ ਰੋਣ ਦੇ ਲਾਵਣ ਲੱਗਾ,
ਏਸ ਨਤੀਜੇ ਪੁੱਜਾ ।
ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਤੇ
ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਇਆ ।
 
Top