ਆਰੀ ਆਰੀ

Tejjot

Elite
ਆਰੀ ਆਰੀ ਆਰੀ ਆਰੀ
ਨੀ ਰੋਜ ਤੇਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਤੱਕਦਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਸਤਾਵੇਂਗੀ,ਓਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਿੱਤ ਬਾਰੀ
ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਮਿੱਠੀਏ,ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ
ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਤਾ,ਤੂੰ ਅੱਖ ਜਿਦਨ ਦੀ ਮਾਰੀ @ਤੇਜੀ
 
Top