ਚੁੱਪੀ

Tejjot

Elite
ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪੀ ਫੇਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਦੱਸਾਂ ਫੇਰ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਏ ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ @ਤੇਜੀ
 
Top