ਲਾੲਿਟਰ

D_Bhullar

Bhullarz
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਪੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਕਹਿਣ
ਲੱਗਾ..
ਪੱਪੂ – ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਜਰਾ..??
.
.
.
.
.
ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ..
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲਾਈਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ …
.
ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਓਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ
ਬੂਥੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਠੋਕਤਾ ਠਾਹ ਕਰਕੇ,
,
ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ,,
.
ਸਾਲਿਆ ਭੂਤਨੀ ਦਿਆ ਪਾਗਲਾ,..
.
ਕੰਨ ਵਿਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਆ …
ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਊ??
 
Top