੪ ਜੀ

D_Bhullar

Bhullarz
ਕੁੜੀ: ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ,,,
ਮੰਮੀ : ਕਿਉਂ ?
ਕੁੜੀ : ਓਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚ 4g ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
 
Top